Wzory pism potrzebne przy budowie domu, cz I

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/asv-landau.de/includes/menu.inc).

Menu główne

Budowa domu (projekty domów), zakup mieszkania, wynajem lub dzierżawa to czynności, które koniecznie muszą być zgodnie z panującym prawem, wymagają one różnych zestawów dokumentów. Zdecydowana większość procedur dokonuje się na podstawie, albo w odniesieniu do "pisemnej podkładki", która w odwołaniu do przepisów prawnych jest dokumentem uprawniającym do pewnych czynności, bądź zmiany stanu.

Umowy, wnioski, protokoły, oświadczenia i zgłoszenia sporządza się w języku legislacyjnym, trudnym do zrozumienia przez przeciętną osobę. Nie zwalnia to jednak z faktu, że owe pisma stanowią formę komunikacji urzędowej i trzeba wiedzieć coś na ich temat, aby płynne dokonywać formalności i oszczędzić sobie uporczywej kolejki do informacji w okienku urzędowym.

Budowanie domu: przykładowe pisma
Bez wątpienia najwięcej dokumentów wymagana jest przy budowie domu. Kupując fragment działki, który należy do dwóch współwłaścicieli nie wystarczy ustne przyzwolenie. Zniesienie współwłasności to przeniesienie udziałów we wspólnym prawie. Może tego żądać każdy ze współwłaścicieli współwłasności ułamkowej. Zniesienie następuje przez podział fizyczny, chyba, że jest sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Jeśli współwłaściciele zgadzają się w kwestii podziału może to mieć miejsce na drodze umowy oraz oświadczeń woli, w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Aby wszcząć postępowanie w celu zniesienia współwłasności, należy złożyć wniosek o zniesienie współwłasności. Wniosek koniecznie musi zawierać wszystkie niezbędne do procederu dane nieruchomości, współwłaścicieli, dowód i uzasadnienie, czyli rezultat oględzin przez biegłego, który potwierdza podział, lub nie.

Po kupnie działki, a przed wyborem projektu następnym ważnym dokumentem, który złożymy do urzędu jest wniosek o wydanie opinii w sprawie zagospodarowania przestrzennego.
Rezultatem wniosku jest wydanie opinii o zgodności przeznaczenia terenu z MPZP.
Kolejnym krokiem legislacyjnej papierologii jest wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Musi zawierać dane identyfikacyjne inwestycji, charakterystykę inwestycji, oraz załączniki:
- mapę terenu objętego wnioskiem
- plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu
- opinie dostawców sieci: wodociągowej, gazowej, elektrycznej.
Kiedy już kupimy projekt który jest zgodny z ustaleniami MPZP, składamy w urzędzie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Gdy dostaniemy pozwolenie na start, czas podpisać kolejne umowy: np. umowa o roboty budowlane.
Umowa o roboty budowlane to zobowiązanie się przez wykonawcę do realizacji obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Inwestor tym samym zobowiązuje się do przygotowania robót i czynności związanych z realizacją inwestycji, a zwłaszcza do: dostarczenia projektu, przekazania terenu pod budowę, oddania obiektu i zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.

Umowa podpisywana jest dwustronnie, przez Inwestora i Wykonawcę. Mogą to być osoby fizyczne, prawne lub nieprawne. Ponadto warto wyłonić drogą oficjalną majstra, który będzie odpowiadać za roboty i bezpieczeństwo na placu budowy. W tym celu kierownik budowy podpisuje oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy. Dokument jest wymagany m.in. by złożyć zawiadomienie o rozpoczęciu budowy bądź rozbiórki (zgłoszenie robót budowlanych) , które składa się w urzędzie.
Zdarza się, że na działce pod budowę rośnie kilka niewygodnie zlokalizowanych drzew lub dużych krzewów. Wycinka wymaga zgody na wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew. W przeciwnym wypadku grozi wysoka kara pieniężna. Otrzymanie zgody jest procesem długotrwałym, wymagającym konkretnego uzasadnienia i wysokich opłat. Nie należy zostawiać tego działania na ostatnią chwilę, aby nie opóźniać budowy.

Kupno mieszkania/domu: przykładowe pisma
Pierwszą ważną rzeczą jest zdecydowanie, czy chcemy sprzedawać na własną rękę, czy też powierzyć to słono opłacanym pośrednikom? Jeśli nie mamy czasu zajmować się tym samodzielnie wymagana będzie umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości.
Umowa z pośrednikiem powinna być bardzo dokładnie przemyślana. Często pośrednicy zasłaniają się zawartością umowy, gdy klient ma jakieś reklamacje dotyczące jego działań. W tym wypadku należy wiedzieć, że umowa pośrednictwa to umowa „starannego działania” a nie rezultatu. W związku z tym, zgodnie z prawem, nie każde działanie pośrednika ma prowadzić do umowy pomiędzy kupującym, a sprzedającym. Podpisanie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości jest bezpłatne! Zwyczajowo połowę kosztów uiszcza się przy podpisywaniu umowy przedwstępnej (Czytaj więcej: Umowa przedwstępna kupna – sprzedaży), a drugą połowę przy akcie notarialnym. Po nabyciu nieruchomości pora sporządzić kolejny dokument: protokół przekazania mieszkania (Protokół zdawczo-odbiorczy). Według prawa lokal przechodzi na własność nabywcy z chwilą podpisania umowy. Sama czynność przekazania mieszkania oznacza fizyczne oddanie nieruchomości w ręce nabywcy, poprzez oddanie do użytku, czyli przekazanie kluczy. Protokół jest dokumentem sporządzanym przez obie strony umowy jednocześnie. Sprzedawca i Nabywca razem stwierdzają stan: nieruchomości, liczników, rozliczeń i zatwierdzają go własnoręcznymi podpisami.

Wynajem albo dzierżawa nieruchomości
Protokół przekazania mieszkania (Protokół zdawczo-odbiorczy) można sporządzić także dla umowy najmu mieszkania bądź do umowy dzierżawy i dołączyć do w formie załącznika do umowy. Umowa dzierżawy zobowiązuje zobowiązuje się od oddania dzierżawcy przez wydzierżawiającego rzeczy (nieruchomości, ruchomości bądź prawa) do użytku, odnosząc z tego korzyści, przez czas określony, bądź nieokreślony. Umowa najmu nie koniecznie wiąże się z czerpaniem korzyści materialnych.

Jeżeli najemca/dzierżawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i opłat sporządzamy wezwanie do zapłaty, jeżeli pisma nie przyniosą pożądanego rezultatu można rozwiązać umowę, poprzez wypowiedzenie umowy najmu bądź dzierżawy. Wypowiedzenie przez najemcę bądź wynajmującego jest możliwe dla każdego typu umowy najmu. Niezależnie od tego czy został określony czas. W przypadku braku ram czasowych obowiązują terminy ustawowe. Dla czasu oznaczonego, zarówno najemca jak i wynajmujący mają prawo do wypowiedzenia na warunkach ustalonych w umowie.

Forma wypowiedzenia posiada charakter oświadczenia jednostronnego, powodującego wygaśnięcie umowy na czas nieokreślony bądź określony. Dopuszczalna jest każda forma wypowiedzenia, w przypadkach spornych także czynność procesowa poprzez pozew o eksmisję.